• Landsoversikten
Resultater for
Landskapsvåpen for Utsira

Utsira kommune

Innbyggertall: 198

Totalt innsamlet

Kr 65 007,-
av totalt 239 057 272,- innsamlet i hele landet.

Rangering nasjonalt

2. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.

Innbyggertall

198
innbyggere i Utsira

Rangering i fylket

1. plass
av totalt 23 kommuner, fordelt på innbyggere.

Bidrag pr. innbygger

Kr 328,32 pr. innbygger i kommunen.
Dette er kr 283,61 over landsgjennomsnittet på kr 44,71.

Totalbidrag pr innbygger siste 5 år

Innsamlet siste 5 år

Antall bidrag siste 5 år

Topp 10 bidrag

Giver Beløp
Rutebåten Utsira ASkr 10 000,-
Utsira skolekr 7 093,-
Utsira kommunekr 6 000,-
utsira kommunekr 4 873,-
Utsira kommunekr 3 088,-
Utsira skolekr 1 446,-
Kystlaget Utsirakr 1 000,-
Utsira Skolekr 1 000,-
Utsira soknkr 835,-
Utsira Fiskarlagkr 500,-

Siste 10 bidrag

Giver Beløp
Utsira kommune 3 088,-
Rutebåten Utsira AS 10 000,-
utsira kommune 4 873,-
Utsira skole 7 093,-
Utsira Skole 1 000,-
Utsira skole 1 446,-
Kystlaget Utsira 1 000,-
Utsira Arbeiderparti 400,-
Utsira sokn 835,-
Utsira Fiskarlag 500,-

Giveroversikt i Utsira kommune

Giver Beløp
Utsira kommune 3 088,-
Rutebåten Utsira AS 10 000,-
utsira kommune 4 873,-
Utsira skole 7 093,-
Utsira Skole 1 000,-
Utsira skole 1 446,-
Kystlaget Utsira 1 000,-
Utsira Arbeiderparti 400,-
Utsira sokn 835,-
Utsira Fiskarlag 500,-
Utsira kommune 6 000,-